Blog

tylko unikalne i tematyczne artykuły

Posted by admin On Luty - 13 - 2016

Kancelaria AdwokackaNie da się uciec od skorzystania z pomocy, jaką oferuje notariusz – jedni z jego pomocy korzystają więcej, drudzy zaś rzadziej. Z całą pewnością najczęściej styczność mają ci, którzy dużo kupują lub ewentualnie wyprzedają nieruchomości – w takich przypadkach rejent absolutnie musi uczynić wpis do księgi wieczystej, którą mieć ma obowiązek każdy dom. Poza tym, pod jego opieką zawieranych jest mnóstwo umów, jakie posiadają moc prawną, czego świadectwem jest podpis notariusza, zawierająca białego orła. Wśród umów, które nie mogą być zawarte bez osoby rejenta możemy wymienić między innymi rozdzielność majątkową oraz darowizny. Tutaj notariusz katowice jest obecny przy podpisywaniu umów między wspólnikami biznesowymi, sprawuje pieczę nad wekslami czy czekami, jak również zatwierdza testamenty czy darowizny – jedynie w takich sytuacjach umowy te będą uznane przez sąd w różnych rozprawach. Mając na względzie ogromną odpowiedzialność, która ciąży nad notariuszem, nie wszyscy możemy sprawować ten zawód – wymagane jest zaliczenie prawniczych studiów i odbycie stosownej praktyki.

Ciekawe artykuły:

Comments are closed.