Blog

tylko unikalne i tematyczne artykuły

Posted by admin On Listopad - 30 - 2016

Pieczątki są komponowane na ogół po to, żeby przekazywać ważne informacje związane z prowadzoną aktywnością służbową. Najogromniejszą grupę zamawianych towarów stanowią pieczątki nagłówkowe użytkowane w procesie oznaczania nadawcy danej korespondencji, lub przygotowywania listów oraz rozliczeń. Pieczęcie nagłówkowe powinny zawierać imię oraz nazwisko i stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczęci oraz nazwę firmy oraz dane adresowe. W szeregu przypadków umieszcza się adres siedziby przedsiębiorstwa, adres do korespondencji czy adres strony internetowej i poczty elektronicznej i telefony kontaktowe. Pieczątki firmowe wykorzystane do oficjalnej korespondencji urzędowej zawierają w większości wypadków nazwę oraz adres siedziby firmy, w wielu przypadkach też NIP oraz REGON. Tu na pewno pamięci reklamowe są używane tylko przez osoby posiadające uprawnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa w wskazanych postępowaniach przed urzędami czy innymi firmami współpracującymi. Zamieszczane na pieczątkach służbowych dane zawierają, z reguły, wszystkie informacje o lokalizacji i możliwościach kontaktowych z daną firmą. Wolno niemniej jednak uzupełniać je wszelakimi innymi informacjami, zgodnie z naszymi pomysłami.

Ciekawe artykuły:

Comments are closed.