Blog

tylko unikalne i tematyczne artykuły

Posted by admin On Kwiecień - 11 - 2016

Ubezpieczenie OC ma okazję być również zawarte na krótszy okres czasu, lecz w owym czasie musimy ten okres uzgodnić indywidualnie z ubezpieczycielem. Co ważne, kupujemy go sami, nie jest on odgórnie nałożony. W dzisiejszych czasach jest wielu ubezpieczycieli na rynku, jesteśmy w stanie więc być spokojni, że uskutecznimy jakiegoś wyboru, a czy słusznego, wyrazi się to przy wypłacaniu jakiegokolwiek zabezpieczenia. Zgodnie z ustawą z 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, każdy właściciel pojazdu mechanicznego (pojazd, motor), który jest zarejestrowany w Polsce, musi uiścić obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (w skrócie OC). Możemy je wykupić u dowolnego ubezpieczyciela. Jest ich wiele na rynku wobec tego z doborem poprawnego ubezpieczenia komunikacyjne bytom nie musimy posiadać kłopotu. Zawierając taką umowę, która mówi o ubezpieczeniach OC ubezpieczamy swoją odpowiedzialność cywilną. Będziemy z jej tytułu pasować, jeżeli spowodujemy wypadek drogowy. Są miarodajne limity formułujące wysokość wypłaty ubezpieczenia OC. Nie może być on wyższy aniżeli kwota gwarancyjna, która jest ustalona w umowie zawartej pomiędzy ubezpieczycielem, a ubezpieczonym. Jeżeli szkoda została wyrządzona osobie, zadośćuczynienie nie może być pokaźniejsze niż 2500 000 euro, bez względu na to ile osób brało udział w wypadku. Jeśli jednakże zniszczone zostało mienie, to wysokość odszkodowania ma prawo maksymalnie wynosić 500 000 euro. Tutaj też nie liczy się ilość osób asystujących w zdarzeniu.

Comments are closed.